Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem

Automaatne Tulekahju Signalisatsioon (ATS) annab võimaluse avastada tulekahju võimalikult varases staadiumis.

Automaatsed tulekahjusüsteemid jagunevad konventsionaalseteks – ja adresseeritavateks.

Konventsionaalne tulekahjusignalisatsioon – Paigaldatakse eelkõige väiksematele pindadele ja lihtsama ruumide jaotusega hoonetesse. Süsteemi eeliseks on tema lihtne ülesehitus ja sellest tulenevalt ka soodsam seadmete hind.

Adresseeritav tulekahjusignalisatsioon – Kasutatakse reeglina suuremates hoonetes ja majutusasutustes ning inimeste kogunemiskohtades. Adresseeritav tulekahjusignalisatsioon süsteem võimaldab tuleohu koha kindlaks määrata anduri täpsusega.

Omame  kogemusi  ESMI, Cerberus,Kentec,  INIM Smartline, INIM SmartLoop, KILSEN  seadmete paigaldamisel ja hooldamisel.