Läbipääsusüsteemid

Läbipääsusüsteemide ülesanne on piirata ja reguleerida liikumisi hoonetes ja territooriumil. Enamlevinud lahendusena on uksed lukustatud elektriliste lukkudega, mida saab avada kaardiga. Läbipääsukaartidele saab anda erinevaid õigusi nii avatavate uste kui kellaaegade ja nädalapäevade kaupa. Nii saab määrata, kes kuhu ja millal läbipääsuõigust omab. Süsteem registreerib kõik liikumised ja läbipääsuõiguseta uste avamise katsed.